شما در مورد به ترک وب سایت Femibion ​​و خواهد شد به وب سایت منبع / شریک خارجی هدایت می شوید. آیا مایل به ادامه هستید؟

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

فميبيون برنامه ريزی + بارداری

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

FEMIBION Fertility + Pregnancy

Promotes the healthy development of your child during the first 12 weeks of pregnancy by providing you with valuable micronutrients.

Lorem ipsum dolor sit Nam augue nisi, dapibus id faucibus eu, pulvinar at turpis. Curabitur ac tincidunt enim.

اطلاعات تغذیه ای

   
   
   
   

دوز توصیه شده

یک قرص در روز همراه با یک نوشیدنی خنک، ترجیحاً با وعده­ ی اصلی، به عنوان مکمل برای یک رژیم غذایی متعادل و متنوع و سبک زندگی سالم. 

اطلاعات مهم

Multilingual Information

پيشنهاد ما به شما: