شما در مورد به ترک وب سایت Femibion ​​و خواهد شد به وب سایت منبع / شریک خارجی هدایت می شوید. آیا مایل به ادامه هستید؟

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

قوانين و مقررات

دسترسی و استفاده از این وب سایت مشروط به شرایط زیر است. اگر با این شرایط موافق نیستید باید از شما بخواهیم که از سایت استفاده نکنید. با استفاده از این وب سایت، شما اذعان می نمایید که با مسئولیت خودتان از این سایت و محتویات آن استفاده می کنید.

سلب مسئوليت

Merck Selbstmedikation GmbH محتوای این وب سایت را به دقت و براساس سطح دانش کنونی تالیف کرده است.

با اینحال ما هیچ ضمانتی برای کامل بودن یا صحت جزئیات ارائه شده در این وب سایت نمی­ دهیم، خواه صراحتاً و خواه ضمنی. لطفاً توجه داشته باشید که جزئیات ارائه­  شده ممکن است دیگر به­ روز نباشد. استفاده و دسترسی به این وبسایت و هرگونه سایت مرتبط با آن و یا سایت­ هایی که از طریق لینک با آن در ارتباط­ هستند، با مسئولیت خود کاربر انجام می­گیرد. ما هیچ مسئولیتی در قبال ضرر، آسیب یا ادعای جبران خسارت ناشی از نقص یا اطلاعات نادرست نداریم. 

تذکرات قانونی

این وب سایت توسط Merck Selbstmedikation GmbH در Darmstadt آلمان اداره می­شود. تمامی حقوق وبسایت یا برخاسته از موارد مشابه آن بایستی در اختیار Merck Selbstmedikation GmbH باقی بماند.

Merck Selbstmedikation GmbH می­تواند این وب سایت را اصلاح نماید و / یا عملکرد آن را در هر وقت که بخواهد بدون اطلاع قبلی به اختیار خود و بدون پذیرش هرگونه مسئولیتی متوقف نماید، خواه به صورت کلی و خواه جزئی. Merck Selbstmedikation GmbH هیچ تعهدی به به­ روزرسانی این سایت ندارد.

تمامی جزئیات، اسناد و موارد انتشار یافته در وب سایت ما تحت مالکیت انحصاری Merck Selbstmedikation GmbH قرار دارند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. جز در مواردی که رضایت کتبی از Merck Selbstmedikation GmbH   گرفته شده باشد، اجازه­ موارد منتشرشده و موارد دارای حق کپی رایت از سایت ما به دیگر برنامه­ ها و وب سایت­ ها یا برای استفاده از چنین مواردی به هر شیوه­ ی دیگر داده نمی­شود.

بایستی کاربران بین­ المللی موارد خاص مرتبط با قوانین محلی را مشاهده نمایند. کاربران در ایالات متحده ملزم به رعایت مقررات استفاده برای وب سایت­های شرکت­های ایالات متحده هستند. 

اطلاعات شخصی

Merck Selbstmedikation GmbH نگرانی خاصی در تضمین حفاظت از اطلاعات شخصی شما دارد. شما اطلاعاتی در رابطه با استفاده از اطلاعات شخصی در قسمت حریم شخصی خواهید یافت. 

تأثير قوانين و مقررات ما بر فروش

مگر در مواردی که کتباً خلاف این ذکر شده باشد، قوانین و مقررات فروش Merck Selbstmedikation GmbH تحت تأثیر وب سایت، محتوای آن، مواد و جزئیات آن قرار نمی­گیرد.