Ön elhagyja a Femibion ​​weboldalt, és át lesz irányítva egy külső szállító / partner weboldalra. Szeretné folytatni?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Titoktartási nyilatkozat

Azáltal, hogy Ön megadja részünkre személyes adatait, egyben tudomásul veszi és hozzájárul az adatainak a feldolgozásához, tárolásához, továbbításához, közléséhez a jelen Nyilatkozat szerint.

Az Ön által részünkre megadott adatok/ az azt tartalmazó adatbázisok kezelése a 2011. évi CXII (Adatvédelmi Törvény -) Avtv- előírása, továbbá a jelen Nyilatkozat és a Merck előírása szerint folyik.

Az adatok tárolása és felhasználása

A honlapunk látogatójaként ön névtelen marad. Az általunk tárolt és elemzett adatok kizárólag statisztikai célból kerülnek felhasználásra, például szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése céljából. A szervereinken tárolt adatok között található az internetszolgáltatója neve, a honlap, ahonnan átlátogatott hozzánk, a Femibion honlapok, amelyeket megnézett, az IP-címe, illetve a látogatása dátuma és időtartama.

A 14. életévét betöltött, de a 16. évet még el nem érő kiskorú hozzájáruló nyilatkozatához törvényes képviselőjének beleegyezésére, vagy utólagos jóváhagyására van szükség, kivéve például az olyan adatkezeléseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerezhet. (Ptk. 2:12.§ (2) d) 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges (Infotv. 6.§) 

14 év alatti gyermek nyilatkozata semmis. Adatai kezeléséhez törvényes képviselője tud hozzájárulást adni. (Ptk.2:14§ (1) A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet, – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az adatkezelő részére.

Az adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában az Adatkezelőt megtéveszti.

Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása

Csak akkor gyűjtünk és dolgozunk fel személyes adatokat, ha különleges szolgáltatásainkat veszi igénybe, és emiatt szükségünk van az adataira, illetve akkor, ha önként és kifejezetten hozzájárul ehhez. Erre sor kerülhet például egy regisztrációs folyamat során, amikor kitölt egy űrlapot vagy küld nekünk egy e-mailt, terméket vagy szolgáltatást rendel, kérdést tesz fel nekünk vagy anyagokat kér tőlünk. Hacsak jogilag nem vagyunk kötelezhetők, a személyes adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, amilyen célra ön a beleegyezését adta.

A személyes adatait csak akkor osztjuk meg harmadik féllel, ha ez szükséges ahhoz, hogy az ön által kért szolgáltatást nyújtsuk önnek, illetve ha ehhez beleegyezését adta. Amennyiben az adatok felhasználás céljából átadásra kerültek a Merck leányvállalatainak, és amennyiben egy ilyen engedély kiterjed az adatok más országokba történő átvitelére, akkor a Merck gondoskodik az adatimportőr megfelelő szintű adatvédelmi kötelezettségvállalásáról.

Adatmegőrzés

Az adatokat a törvényes kötelezettségeket betartva tároljuk, és mindaddig megőrizzük, amíg szükség van rájuk ahhoz, hogy az ön által igényelt szolgáltatást nyújtsuk, vagy ameddig ezt a megfelelő beleegyezésekben rögzített megállapodások lehetővé teszik.

Jogában áll átnézni, javítani és tiltakozni

Önnek jogában áll az általunk tárolt személyes adatait átnézni és javítani, és bármikor visszavonhatja a beleegyezését az adatai mindennemű jövőbeni felhasználására vonatkozóan,Mindössze annyit kell tennie, hogy küld egy e-mailt az alábbi címre: MY_dataprivacy@merckgroup.com

Adatvédelem és adatbiztonság

Az adatfeldolgozásban érintett munkavállalóink kötelezettséget vállaltak arra, hogy titokban tartják személyes adatait. Adatvédelmi intézkedéseinket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan frissítjük.

Adobe Analitika (Omniture)

Jelen weboldal Adobe Analytics által nyújtott Adobe Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Az Adobe Analytics „sütiket” (cookies), az ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat az Adobe-hoz továbbítja; a böngésző beállításai biztosítják, hogy az IP-cím még a földrajzi lokalizálás előtt anonimizálódjék, és tárolás előtt egy általános hálózati IP-címre (generic IP address) cserélődjék. A honlap szolgáltatójának nevében az Adobe a fenti információkat a jelen honlap ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlap szolgáltató részére a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. Az Adobe nem társítja az IP -címét az Adobe által tárolt semmilyen más adattal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. Ezen túlmenően megakadályozhatja, hogy az Adobe adatokat gyűjtsön és használjon fel (sütik és IP-cím formájában), ha letölti és installálja a böngészőbe beépülő plug-int, mely az alábbi címen elérhető:

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

A honlapon használt sütik

Süti neve Süti célja? Süti kategóriája Sütik élettartalma
Homepage_Quickpoll A felhasználó választását rögzíti a kiválasztott szavazási komponensnek megfelelően 1. fél / Tartós 1 év
s_cc Tartalék a látogató azonosítására 1. fél / Tartós 2 év
s_fid Tartalék a látogató azonosítására 1. fél / Tartós 2 év
s_vi Névtelen látogatói azonosítót raktároz a visszatérő látogatók azonosítására 1. fél / Tartós 2 év