Zamierzasz opuścić stronę Femibion ​​i zostanie przekierowana do zewnętrznej strony dostawcy / partnera. Chcesz kontynuować?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

FEMIBION LIDEREM

...

Millward Brown przeprowadził badania* w celu weryfikacji stanu wiedzy lekarzy ginekologów, ich postaw i zachowań wobec suplementacji kwasem foliowym oraz preparatami multiwitaminowymi dla kobiet planujących ciążę lub będących w ciąży.

 

Przebadano 100 doświadczonych lekarzy z całej Polski prowadzących ciąże, przyjmujących w lecznictwie otwartym.

 

Badanie pokazało, że marka Femibion jest liderem kategorii w kontekście znajomości preparatów multiwitaminowych wśród ginekologów.

Znajomość spontaniczna marek

...

...

Marki polecane

...

* Badanie przeprowadzone przez Millward Brown w okresie 3 – 13 sierpnia 2015r.  przy wykorzystaniu metody wywiadów face-to-face zużyciem komputera (CAPI) na 100 respondentach. Próba o zasięgu ogólnopolskim.  W badaniu uczestniczyli lekarze ginekolodzy z co najmniej 3-letnim stażem w specjalizacji, pryzmujący w lecznictwie otwartym i prowadzący aktualnie pacjentki w ciąży (min. 30).