Zamierzasz opuścić stronę Femibion ​​i zostanie przekierowana do zewnętrznej strony dostawcy / partnera. Chcesz kontynuować?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Metafolin®

Kwas foliowy to jeden z najważniejszych składników odżywczych dla przyszłej Mamy. Spełnia wiele ról, z których najbardziej istotna polega na zapobieganiu wadom cewy nerwowej u dziecka. Suplementację kwasem foliowym zaleca się więc już na 6 tygodni przed planowanym zajściem w ciążę. Nie u wszystkich kobiet foliany są jednak przyswajane w tym samym stopniu i pomimo ich przyjmowania, problem niedoboru istnieje nadal. Dowiedz się na czym polegają przemiany kwasu foliowego i w jaki sposób można przeprowadzić pełną suplementację.

...

Jak przebiega metabolizm kwasu foliowego?

Kwas foliowy, czyli witamina B9, jest formą nieaktywną biologicznie. Co to oznacza? Otóż, aby mógł przejść do postaci aktywnej, która jest wykorzystana przez komórki Mamy i płodu, musi przejść cztery etapy redukcji. Potrzebne do tego procesu są specjalne enzymy.

 

Ostatnia forma, powstała w wyniku kolejnych etapów redukcji kwasu foliowego, to tak zwany L-5-MTHF, którym jest Metafolin® (L-metylofolian wapnia) . Dopiero w tej postaci foliany są wykorzystywane przez komórki organizmu.

 

Niestety, badania wykazują, że połowa kobiet nie metabolizuje folianów w pełni. (1) Wynika to z genetycznie uwarunkowanego niedoboru aktywności kluczowych enzymów, biorących udział w redukcji folianów. Nieoptymalna przemiana dotyczy kwasu foliowego oraz folianów przyjmowanych wraz z pokarmem. W tej sytuacji istnieje ryzyko niedoboru nawet wówczas, gdy preparat witaminowy jest przyjmowany codziennie i w dawce wskazanej przez lekarza.

 

Bez przeprowadzenia specjalistycznych badań nie jest jednak możliwe stwierdzenie, czy u danej kobiety kwas foliowy jest przyswajany w wystarczającym stopniu. Jak temu zaradzić?

Metafolin® – w trosce o zdrowy rozwój płodu

Dzięki osiągnięciom współczesnej nauki, istnieje banalnie proste rozwiązanie tego dylematu. Wystarczy przyjmować (przed planowanym zapłodnieniem oraz w czasie ciąży) już aktywną formę folianu. Jest nią Metafolin® . Po podaniu witaminy w tej postaci, pomijane są kolejne fazy przemian, którym podlega kwas foliowy. Metafolin® jest bezpośrednio wchłaniany i wydzielany do krwioobiegu. W ten sposób może spełniać ważne role, związane z zapewnieniem prawidłowego rozwoju ciąży oraz wspomaganiem kształtowania się ośrodkowego układu nerwowego płodu. Metafolin®  ma udowodnioną skuteczność, potwierdzoną badaniami.

Zapytaj w aptece o Metafolin® już na etapie planowania ciąży!

W okresie planowania i rozwoju ciąży każda kobieta zasługuje na szczególne poczucie bezpieczeństwa dla siebie i maluszka  – właśnie z myślą o tym powstał Femibion® .

Dostępny w aptekach preparat Femibion®, wyróżnia się doskonale dobranym składem, zawierającym połączenie kwasu foliowego i aktywnego folianu Metafolin® . Ponadto, zawiera inne niezbędnie składniki, potrzebne kobiecie na etapie planowania ciąży i pierwszego trymestru (Femibion Natal 1 ®) lub trymestru drugiego i trzeciego oraz karmienia piersią (Femibion Natal 2 ®). Sięgnięcie każdego dnia po Femibion® to jeden, prosty gest, który znaczy bardzo wiele.

Piśmiennictwo:
Waśkiewicz A. i wsp. Impact of MTHFR C677T gene polymorphism and vitamins intake on homocysteine concentration in the Polish adult population. Kardiologia Polska 2011; 69: 1259-1264

Autor: Ewa Skuta
Fmb/2016/06/KS/49