Zamierzasz opuścić stronę Femibion ​​i zostanie przekierowana do zewnętrznej strony dostawcy / partnera. Chcesz kontynuować?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Warunki korzystania z aplikacji

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega przedstawionym tutaj warunkom. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, prosimy przestać jej używać.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Merck Selbstmedikation GmbH starannie wybrała treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy.

Jednakże firma nie składa żadnych gwarancji - w sposób wyraźny ani domniemany - odnośnie do kompletności i poprawności informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. W szczególności prosimy pamiętać, że podane informacje mogą nie być już aktualne. Dostęp do i korzystanie z tej strony internetowej oraz wszelkich innych powiązanych stron internetowych bądź witryn, do których zamieszczono odnośniki, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani roszczenia odszkodowawcze spowodowane brakującymi lub nieprawidłowymi informacjami.

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez spółkę Merck Selbstmedikation GmbH z siedzibą w Darmstadt, Niemcy. Spółka Merck Selbstmedikation GmbH posiada wszystkie prawa do tej strony internetowej lub z niej wynikające.

Spółka Merck Selbstmedikation GmbH może wprowadzać modyfikacje na tej stronie internetowej i/lub w dowolnym momencie przerwać jej działanie bez uprzedniego powiadomienia, w całości lub częściowo, według własnego uznania i bez ponoszenia za to odpowiedzialności. Ponadto spółka Merck Selbstmedikation GmbH nie jest zobowiązana do aktualizowania treści tej strony internetowej.

O ile nie określono inaczej, wszystkie informacje, dokumenty i prezentacje publikowane na naszej stronie internetowej są wyłączną własnością spółki Merck Selbstmedikation GmbH. O ile spółka Merck Selbstmedikation GmbH nie wyraziła na to pisemnej zgody, nie jest dozwolone importowanie opublikowanych i chronionych prawem autorskim treści z naszej strony internetowej do innych programów lub witryn ani wykorzystywanie tych treści w żaden inny sposób.

Użytkownicy za granicą muszą przestrzegać szczególnych przepisów obowiązujących zgodnie z lokalnym ustawodawstwem. Użytkownicy w USA są zobowiązani przestrzegać warunków korzystania ze stron internetowych obowiązujących spółki amerykańskie.

Dane osobowe

Spółka Merck Selbstmedikation GmbH dba szczególnie o zagwarantowanie ochrony danych osobowych użytkownika. Informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym prywatności.

Wpływ na nasze warunki sprzedaży

O ile nie określono inaczej w formie pisemnej, niniejsza strona internetowa, jej treść, materiały i informacje na niej zamieszczone nie powodują zmiany warunków sprzedaży spółki Merck Selbstmedikation GmbH.

Dystrybutor na terenie Polski: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa