Zamierzasz opuścić stronę Femibion ​​i zostanie przekierowana do zewnętrznej strony dostawcy / partnera. Chcesz kontynuować?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Warunki uczestnictwa

Kup w aptece produkty Femibion® w dowolnej konfiguracji, na trzy miesiące podczas trwania promocji i otrzymaj w prezencie album „Witaj, Maleństwo!”. Promocja obejmuje zakupy wykonane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Oferta ważna od 01.03. do 30.04.2017 r., do wyczerpania zapasów. Możliwe jest tylko jedno zgłoszenie na osobę, gospodarstwo domowe i paragon.

Organizatorem promocji pod hasłem Album „Witaj, Maleństwo!” z FEMIBION® jest firma Merck Sp.z o.o., ul. Jutrzenki 137, Warszawa.

Aby wziąć udział w promocji, kup produkty Femibion w dowolnej konfiguracji, na trzy miesiące podczas trwania promocji i prześlij nam zdjęcie oryginalnego paragonu do 30.04.2017 r. włącznie. Za udane zgłoszenie otrzymasz od nas w podziękowaniu bezpłatny album na zdjęcia „Witaj, Maleństwo!”.

Możesz zbierać paragony i wgrać je razem do 30.04.2017 r. na stronie https://www.femibion.com/pl_PL/femibion2-witaj-malenstwo.html. Obowiązuje data załadowania paragonu/paragonów na stronie internetowej. Możliwe jest tylko jedno zgłoszenie na osobę, gospodarstwo domowe i paragon. Wysyłka nagród może nastąpić do 8 tygodni po zakończeniu promocji, do wyczerpania zapasów. 

Do udziału w promocji uprawnione są wszystkie osoby powyżej 18. roku życia, zamieszkujące w Polsce. Pracownicy Merck i ich krewni są wyłączeni z udziału w promocji. Wyklucza się udział za pośrednictwem osób trzecich, np. agencji gier.

Udział w promocji jest możliwy wyłącznie przez wyżej wymienioną stronę internetową. Merck nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, zwłaszcza podczas procesu przekazywania danych, ani za inne defekty natury technicznej. Zgromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji. Po przetworzeniu zgłoszenia dane zostaną usunięte, chyba że ma zastosowanie ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Album „Witaj, Maleństwo!” zostanie przesłany uczestnikom drogą pocztową na adres wskazany w zgłoszeniu.

Poprzez wzięcie udziału w promocji Album „Witaj, Maleństwo!” uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa. Nagroda nie może być wydana w formie pieniężnej. Wyklucza się dochodzenie praw na drodze sądowej. Merck zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w promocji osób, w przypadku których istnieje podejrzenie, że korzystają z niedozwolonych środków w trakcie udziału w promocji lub próbują innych sposobów, aby uzyskać korzyści dla osób trzecich poprzez manipulację. W takich przypadkach organizator może rozważyć odmowę wydania nagrody.