Skip to main content
FEMIBION
SELECT A LOCATION
skSK

Návrat do práce bez výčitiek svedomia

Na internete sa v rôznych diskusných fórach pre rodičov dozvedáme, že mnohé mamičky prepadá pocit viny z toho, že svoje dieťa odovzdávajú počas dňa do starostlivosti niekoho iného. Vzťah medzi tebou a dieťatkom sa nedá porovnať so žiadnym iným vzťahom. Keďže si dieťa nosila pod srdcom deväť mesiacov, je pochopiteľné, že ho nedokážeš len tak ľahko odovzdať do starostlivosti niekoho iného  alebo sa od neho na dlhší čas vzdialiť.

Ľudia lipnúci na zaužívaných vzoroch myslenia a tradičnom rozdelení úloh sú ešte aj dnes presvedčení o tom, že nie otec, ale matka je tou osobou, ktorá má najväčší diel zodpovednosti za dieťa. Výsledky štúdie z roku 2014, na ktorej sa zúčastnilo 1 000 rodičov, preto nie sú až také prekvapivé. Kým až 80 % zamestnaných matiek trpí pocitom viny, keď odovzdávajú svoje dieťa do cudzej starostlivosti, podobný pocit trápi len 39% oteckov.

Ťažké rozhodnutie

Ako mnohé iné ženy, aj ty považuješ svoje rozhodnutie vrátiť sa do práce za správne pre teba aj pre rodinu. Existuje veľa dobrých dôvodov, pre ktoré sa ženy po pôrode chcú opäť rýchlo vrátiť do práce. Dominujú najmä finančné dôvody, ale aj iné, ako napríklad vnútorná spokojnosť. Možno si sa doma cítila osamelo alebo ti chýbal pocit duševného naplnenia, ktorý ti poskytuje práca. To ešte zďaleka neznamená, že si zlou matkou alebo že svoje dieťa menej ľúbiš. Pri takomto rozhodnutí sa treba riadiť vlastnou intuíciou, a keďže pri tom hrajú významnú úlohu veľmi osobné dôvody, nemožno ho označiť za správne alebo nesprávne.

Prestaň si robiť výčitky

Prestaň si teda robiť výčitky, že cudzia starostlivosť môže tvojmu dieťatku ublížiť. Štúdia realizovaná v USA v roku 2010 na vzorke 1 000 detí dokázala, že deti, ktoré boli už od prvého roku života v cudzej starostlivosti, v ničom nezaostávajú za deťmi, o ktoré sa starala len vlastná mama. Štúdia realizovaná na zákazku nemeckej nadácie Bertelsmann Stiftung na vzorke 1 000 nemeckých detí okrem toho dokázala, že deti, ktoré chodili do jaslí, pôjdu s oveľa väčšou pravdepodobnosťou na gymnázium, aj keď ich rodičia nemajú maturitné vzdelanie. Opatrovateľka alebo návšteva jaslí či škôlky môže mať aj veľa výhod. Deti navštevujúce predškolské zariadenia pre starostlivosť o deti nadobudnú sociálne zručnosti skôr ako deti, ktoré ostávajú doma. Socializačné schopnosti prispievajú k vytvoreniu sebavedomia tvojho dieťaťa. Navyše deti, ktoré zažili cudziu starostlivosť, nie sú pri nástupe do školy natoľko hanblivé ako deti, o ktoré sa matka starala doma. Najdôležitejšie je však to, aby bolo tvoje dieťa šťastné a cítilo sa milované. To nijako nesúvisí s tým, či chodíš, alebo nechodíš do práce.

Zdieľať:

FEMIBION ODPORÚČA

    • Podiel: