Chystáte sa opustiť webovú stránku spoločnosti Femibion ​​a presmerovať na externú webovú stránku dodávateľa / partnera. Chcete pokračovať?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding.  FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Čo je to epigenetika?

Prečo naše zdravie nie je ovplyvnené iba genetikou?

Všetci ľudia po svojich rodičoch zdedili jedinečný genetický kód, ktorý sa po celý život nemení. Táto základná genetická výbava je určujúcim faktorom všetkého. Je zodpovedná za farbu našich očí, ale aj rýchlosť, s akou dokážeme behať šprint. Naše gény ovplyvňujú naše budúce zdravie a nadanie, ktoré možno objavíme až na staré kolená. Gény však nie sú všemohúce.

Čo je to epigenetika?

Vedci prišli na to, že niektoré gény možno aktivovať alebo deaktivovať v závislosti od vonkajších faktorov. Táto vedecká disciplína sa nazýva epigenetika (z gréckeho „mimo genetiky“).

Early Life Nutritional Programming (ENP, po slovensky Nutričné programovanie) a tvoje dieťatko

Tvoje dieťatko vykročí do života v podobe jedinej bunky s jedinečnou DNA. Počas tehotenstva sa táto bunka rozdelí na nové bunky, ktoré sa opäť rozdelia a tak ďalej. Tento proces sa počas celého života tvojho dieťaťa ešte niekoľko miliónkrát  zopakuje. DNA všetkých novovzniknutých buniek je síce rovnaká, ale ich správanie, teda spôsob, akým telo tento plán interpretuje, závisí od epigenetických procesov. 

Najnovšie štúdie potvrdzujú, že len 25 % vývoja tvojho dieťatka má na svedomí DNA. Znamená to teda, že až 75 % týchto génov dokáže pozitívne ovplyvniť  životný štýl matky, napríklad tým, že nebude fajčiť alebo že sa bude stravovať pestro a zdravo a dbať na svoju hmotnosť. Otázka, nakoľko je budúce zdravie dieťaťa ovplyvnené stravovaním matky, je hlavnou témou výskumu Nutričného programovania (ENP).

Čo môžem urobiť lepšie pre svoje dieťa?

Podľa štúdií ENP môžeš mať zásadný vplyv na gény svojho dieťaťa v prípade, ak sa začneš vyvážene stravovať od okamihu, keď začneš realizovať svoju túžbu po dieťati. Gynekológovia odporúčajú okrem zdravej stravy dodatočný príjem kyseliny listovej, ktorá sa v tele transformuje na folát*. Folát je dôležitý B vitamín, ktorý zásadne ovplyvňuje vývoj placenty. Práve placenta je zodpovedná za zdravý vývoj všetkých orgánov. Najneskôr mesiac pred počatím by si mala začať užívať kyselinu listovú, aby si si vytvorila účinnú hladinu folátov a pripravila tak svoje telo na tehotenstvo.

* Vďaka dodatočnému príjmu kyseliny listovej sa zvýši hladina folátov v tele. Nízka hladina je jedným z rizikových faktorov podieľajúcich sa na vzniku poškodenia nervového systému plodu. Ženy plánujúce tehotenstvo by preto mali zvýšiť minimálne mesiac pred a tri mesiace po počatí príjem kyseliny listovej o 400 µg  denne. Vplyv nízkej hladiny folátov v tele matky je vedecky dokázaný významný rizikový faktor vzniku porúch nervovej sústavy. Na zvýšenom riziku vzniku porúch nervovej sústavy sa môžu podieľať aj ďalšie faktory (napríklad dedičné).