Súhlas pre súbory cookies

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

1. Všeobecné informácie

Ďakujeme za váš záujem o webovú lokalitu spoločnosti Merck Consumer Health Holding GmbH (ďalej len „Merck Consumer Health“).
K problematike ochrany údajov a súkromia sa staviame veľmi vážne a dodržiavame všetky platné predpisy týkajúce sa ochrany údajov na národnej a európskej úrovni. Z tohto dôvodu by sme vás v tomto vyhlásení chceli informovať o opatreniach na ochranu údajov a o tom, ktoré údaje môžeme uchovávať a ako ich používame.

2. Aké druhy údajov uchovávame a ako ich používame?

2.1 Zhromažďovanie údajov touto webovou lokalitou

Vždy, keď používateľ navštívi túto webovú lokalitu, jeho internetový prehliadač automaticky odošle z technických dôvodov nasledujúce údaje na server spoločnosti Merck:

  • IP adresa pripájajúceho sa počítača
  • dátum a čas prístupu
  • názov a URL adresa preberaného súboru
  • objem prenesených dát
  • stav prístupu (súbor prenesený, súbor sa nenašiel a pod.)
  • identifikačné údaje použitého prehliadača a operačného systému
  • meno používateľovho poskytovateľa internetového prístupu
  • webová lokalita, z ktorej používateľ prišiel

Tieto údaje sú zhromažďované, spracúvané a používané na sprístupnenie webovej lokality (nastavenie pripojenia), na zaistenie bezpečnosti systému a technickej správy sieťovej infraštruktúry. Nedochádza pri tom k porovnávaniu údajov (ani ich častí) s inými databázami ani
k prenosu údajov tretím osobám. Právny základ spracúvania údajov je daný čl. 6 ods. 1 b nariadenia GDPR.

Údaje zhromaždené ako údaje poskytnuté dobrovoľne v sekcii „Zmluvy a služby“ budú používané a spracúvané výlučne na účely spracovania otázok a poskytnutie vyžiadaných služieb.

2.2 Používanie služby Adobe Analytics (Omniture)

Táto webová lokalita využíva službu webovej analýzy Adobe Analytics poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited (ďalej len „Adobe“). Služba Adobe Analytics využíva súbory „cookies“, čiže textové súbory ukladané na vašom počítači, s cieľom pomôcť analyzovať správanie používateľov pri prístupe na webovú lokalitu. Pri prenose informácií o používaní webovej lokality uložených v súboroch cookie do spoločnosti Adobe nastavenia zabezpečujú, aby IP adresa bola pred určením geografickej polohy anonymizovaná, a pred uložením údajov nahradená všeobecnou IP adresou. V mene poskytovateľa webovej lokality bude spoločnosť Adobe používať tieto informácie na vyhodnotenie spôsobu, akým používate túto webovú lokalitu, zhotovenie výkazov o aktivitách prebiehajúcich na webovej lokalite pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej lokality a používania internetu poskytovateľovi webovej lokality. Spoločnosť Adobe nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete zakázať pomocou príslušných nastavení vášho prehliadača. Ak to však urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie ponúkané touto stránkou. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Adobe, aby zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a IP adresy) aj stiahnutím
a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii tu:

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

2.3 Používanie služby Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu webovej analýzy Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics využíva súbory cookie, čiže textové súbory ukladané na vašom počítači, s cieľom pomôcť analyzovať správanie používateľov pri prístupe na webovú lokalitu. Informácie generované súbormi cookie o spôsobe, akým používate túto webovú lokalitu, sú obvykle prenášané a ukladané na servery spoločnosti Google v USA. Ak však na tejto webovej lokalite aktivujete anonymizáciu IP adries, spoločnosť Google vašu IP adresu skráti a v takejto podobe ju bude poskytovať subjektom v členských štátoch Európskej únie a iným zmluvným stranám v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch sa na servery spoločnosti Google v USA prenáša vaša celá IP adresa a následne sa skráti tam. Spoločnosť Google tieto informácie spracúva v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na účely vyhodnotenia spôsobu, akým ju používate, na zhotovenie výkazov o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s touto webovou lokalitou a využívaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenášaná z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nebude spájaná so žiadnymi inými údajmi, ktoré spoločnosť Google vlastní. Používanie súborov cookies môžete zakázať pomocou príslušných nastavení vášho prehliadača, ak to však urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie ponúkané touto stránkou. Ak nechcete, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracúvala údaje generované súbormi cookies o spôsobe, akým používate túto webovú lokalitu (vrátane IP adresy), stiahnite a nainštalujte si doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii tu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .  Ak chcete službe Google Analytics zabrániť v zhromažďovaní údajov, kliknite na nasledujúce prepojenie. Na váš počítač sa uloží súbor cookie s implicitným nesúhlasom, ktorý znemožní zhromažďovanie vašich údajov pri nasledujúcich návštevách tejto webovej lokality: <a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>

Podrobnejšie údaje o podmienkach používania a ochrane súkromia nájdete tu: https://www.google.com/analytics/terms/  alebo tu: https://www.google.de/intl/en/policies/ . Na tejto webovej lokalite bola služba Google Analytics rozšírená kódom „anonymizeIp“, ktorý garantuje anonymnú registráciu IP adries (tzv. maskovanie IP adries).

Právny základ spracúvania údajov je daný čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom autorizácia spoločnosti Merck vychádza zo skutočnosti, že na jednej strane má spoločnosť Merck záujem o vyhodnocovanie údajov webovej lokality na účely jej optimalizácie a na druhej strane dotknutá osoba dokáže v okamihu zhromažďovania osobných údajov na základe okolností, za akých k nemu dochádza (predovšetkým vyššie uvedené opatrenia), primerane predvídať, že tieto údaje budú pravdepodobne použité na tento účel.

2.4 Používanie služby Google AdWords Remarketing

Táto webová lokalita môže využívať službu Google AdWords Remarketing na zobrazovanie konkrétnych informácií na internete výlučne na účely náboru zamestnancov, predovšetkým na webových lokalitách v rámci siete Google Display Network. Služba AdWords Remarketing môže zobrazovať reklamy vložením súboru cookie do webového prehliadača len na stránkach týkajúcich sa kariéry, ktoré ste navštívili. Tento súbor cookie vás neidentifikuje priamo a používa sa len na sprostredkovanie časovo obmedzených reklám na konkrétnej stránke týkajúcej sa kariéry, ktorú ste navštívili. Služba Google AdWords Remarketing nám umožňuje lepšie zacieliť náš marketing s ohľadom na vaše potreby
a zobrazovať len reklamy, ktoré vás zaujímajú.

Ak nemáte záujem o zobrazovanie remarketingových reklám z týchto webových lokalít, môžete ich odmietnuť zmenou nastavení zobrazovania reklamy Google (Ads Settings) alebo návštevou odhlasovacej stránky Network Advertising Initiative. 

Právny základ spracúvania údajov je daný čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom autorizácia spoločnosti Merck vychádza zo skutočnosti, že na jednej strane má spoločnosť Merck záujem o vyhodnocovanie údajov webovej lokality na účely jej optimalizácie a na druhej strane dotknutá osoba dokáže v okamihu zhromažďovania osobných údajov na základe okolností, za akých k nemu dochádza (predovšetkým vyššie uvedené opatrenia), primerane predvídať, že tieto údaje budú pravdepodobne použité na tento účel.

3. Aké súbory cookie sa používajú?

Na našej webovej lokalite používame súbory cookies. Ak nechcete súbory cookies používať, v sekcii Pomocník vášho webového prehliadača nájdete informácie o tom, ako prehliadač nastaviť tak, aby neakceptoval ďalšie súbory cookies, resp. ako odstrániť existujúce súbory cookies. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako prehliadač nastaviť tak, aby neakceptoval žiadne nové súbory cookie, alebo ako upraviť nastavenia tak, aby vás prehliadač informoval o nových súboroch cookies.

Súbory cookies, ktoré v súčasnosti používame na tejto webovej lokalite, sú uvedené v nasledujúcom zozname:

Názov súboru cookies

Účel súboru cookies

Aké informácie súbor cookies zhromažďuje?

Ako dlho sa súbor cookies uchováva?

AKA_A2

Využívaný funkciou Advanced Acceleration ktorá umožňuje používanie technológií DNS Prefetch, HTTP2 Push atď.

Nastaví hodnotu na 1

1 hodina

AMCVS_12D338B3527846A

A0A490D4C%40AdobeOrg

Týka sa služby Adobe Analytics –

Nastaví hodnotu na 1

Jeho platnosť vyprší zatvorením prehliadača

AMCV_12D338B3527846A

A0A490D4C%40AdobeOrg

Týka sa služby Adobe Analytics – používa sa na identifikáciu jedinečného návštevníka

Identifikátory jedinečných návštevníkov

2 roky

_ga

Related to Týka sa služby Google Analytics – používa sa na rozlišovanie používateľov

Identifikátory jedinečných návštevníkov

2 roky

_gat

Týka sa služby Google Analytics – používa sa na obmedzenie tempa príjmu požiadaviek

Nastaví hodnotu na 1

1 minúta

_gid

Týka sa služby Google Analytics – používa sa na rozlišovanie používateľov

Identifikátory jedinečných návštevníkov

2 roky

acceptCookie


Zaznamenáva, či používateľ akceptoval zásady používania súborov cookies, alebo nie

Ak používateľ súbor cookies akceptuje, nastaví sa na hodnotu „áno“

1 rok

fr

Týka sa sociálnej siete Facebook – používa sa na jednoznačnú identifikáciu používateľa a prehliadača.

Šifrovaný identifikátor siete Facebook a prehliadača

3 mesiace

s_cc

Týka sa služby Adobe Analytics – určuje, či sú v prehliadači povolené súbory cookies

Určuje, či je návštevník nový, alebo vracajúci sa, a zaznamenáva informácie do premennej systému Analytics.

Jeho platnosť vyprší zatvorením prehliadača

s_getNewRepeat

Určuje, či je návštevník nový, alebo vracajúci sa

Určuje, či je návštevník nový, alebo vracajúci sa, a zaznamenáva informácie do premennej systému Analytics.

1 rok

Právny základ spracúvania údajov je daný čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom autorizácia spoločnosti Merck vychádza zo skutočnosti, že na jednej strane má spoločnosť Merck záujem o vyhodnocovanie údajov webovej lokality na účely jej optimalizácie a na druhej strane dotknutá osoba dokáže v okamihu zhromažďovania osobných údajov na základe okolností, za akých k nemu dochádza (predovšetkým vyššie uvedené opatrenia), primerane predvídať, že tieto údaje budú pravdepodobne použité na tento účel. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval všetky súbory cookies, vrátane tých, ktoré súvisia s našimi službami, alebo tak, aby vás informoval, ak dôjde k nastaveniu súboru cookies. Treba si však uvedomiť, že niektoré naše služby nemusia fungovať správne, ak súbory cookies zakážete. Naša webová lokalita si napríklad nemusí zapamätať vaše jazykové nastavenia.

4. Doplnky sociálnych médií

Používame doplnky sociálnych médií z rôznych sociálnych sietí (napr. Facebook). S pomocou týchto doplnkov môžete zdieľať obsah alebo odporúčať naše výrobky. Tieto doplnky sú štandardne deaktivované, a preto neodosielajú iným webovým lokalitám žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlo „Aktivovať sociálne médiá“ môžete aktivovať všetky doplnky (tzv. riešenie dvoch kliknutí). Tieto doplnky je, samozrejme, opäť možné deaktivovať jedným kliknutím.

Ak sú tieto doplnky aktivované, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete, len čo vstúpite na webovú lokalitu prevádzkovateľa. Obsah príslušného doplnku sa prenáša priamo zo sociálnej siete do vášho prehliadača a vloží sa na webovú lokalitu.

Vložením doplnkov dostáva sociálna sieť informáciu o tom, že ste navštívili príslušnú stránku prevádzkovateľa. Ak ste prihlásení pomocou svojho konta sociálnej siete, dokáže návštevu lokality priradiť k vášmu kontu. Pri interakcii s doplnkami sa príslušné informácie prenášajú priamo z vášho prehliadača na servery sociálnej siete, kde sa ukladajú.

Podrobnejšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšieho spracúvania sieťami sociálnych médií, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany súkromia nájdete v oznámeniach o ochrane údajov príslušných sociálnych sietí.

Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali informácie o vás prostredníctvom webovej lokality prevádzkovateľa, musíte sa odhlásiť alebo vypnúť doplnky sociálnych médií pred návštevou našej webovej lokality.

Aj ak nie ste prihlásení pomocou konta sociálnej siete, webové lokality s aktívnymi doplnkami sociálnych médií im napriek tomu dokážu zasielať údaje. Ak je takýto doplnok aktívny, pri každej návšteve webovej lokality bude uložený súbor cookies s identifikátorom. Pretože váš prehliadač odosiela tento súbor cookies vždy, keď sa pripojíte k sieťovému serveru, bez toho, aby sa vás pýtal, sieť ho môže v zásade využiť na vytvorenie profilu webových lokalít, ktoré používateľ s príslušným identifikátorom navštívil. Následne je tiež možné kedykoľvek neskôr priradiť tento identifikátor konkrétnej osobe – napríklad pri neskoršom prihlásení sa do sociálnej siete.

Prevádzkovateľ používa nasledujúce doplnky:

Poznámka: Uviesť s prepojeniami podľa spôsobu použitia:

· Facebook (poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu:  https://www.facebook.com/about/privacy/your-info #public-info

· Google+ My Business (poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

· Twitter (poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter nájdete tu: https://twitter.com/privacy

5. Zhromažďujú a spracúvajú sa aj iné osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame len vtedy, ak požiadate o poskytnutie určitých služieb a vaše údaje potrebujeme na tento účel, alebo ak ste nám k tomu dobrovoľne dali výslovný súhlas. Právny základ spracúvania údajov je daný čl. 6 ods. 1 b nariadenia GDPR a čl. 6 ods. 1 a nariadenia GDPR.

Svoj súhlas môžete dať napríklad vyplnením registračného formulára alebo zaslaním e-mailu, objednaním produktov alebo služieb, zaslaním otázky, vyžiadaním materiálov alebo registráciou. Ak zákon neurčuje inak, vaše osobné údaje použijeme len na účely, na ktoré ste nám dali súhlas.

Na špeciálne služby, napr. zasielanie bulletinov, losovania o ceny a pod., sa vzťahujú príslušné špeciálne ustanovenia o ochrane údajov.

6. Budú moje údaje poskytnuté tretím osobám, napr. úradom?

V spoločnosti Merck dostávajú vaše údaje len tie oddelenia, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností. Niektoré údaje musia byť zverejnené na základe prísnych zmluvných a zákonných požiadaviek:

· Na základe zákonnej povinnosti:

V niektorých prípadoch od nás zákon vyžaduje, aby sme údaje poskytli orgánu verejnej moci, ktorý o ne požiada.

Na základe súdneho príkazu sme povinní v súlade s § 101 nemeckého Autorského zákona poskytnúť vlastníkom autorského práva a súvisiacich autorských práv informácie o zákazníkoch podozrivých z toho, že ponúkali diela chránené autorským zákonom na webových sídlach poskytujúcich služby zdieľania súborov. V týchto prípadoch poskytnuté informácie obsahujú identifikátor používateľa a IP adresu, ktorú používal v čase požiadavky, a ak nám sú známe, tak aj meno a adresu zákazníka.

V iných prípadoch budú osobné údaje poskytnuté štátnym inštitúciám a orgánom verejnej moci len v rámci platných miestnych zákonov, alebo ak je ich poskytnutie nevyhnutné v prípade útoku na sieťovú infraštruktúru na účely trestného stíhania. Právny základ spracúvania údajov je daný čl. 6 ods. 1 c nariadenia GDPR alebo § 24 ods. 2 (1) nemeckého Spolkového zákona o ochrane údajov.

· Externým poskytovateľom služieb na spracúvanie údajov:

Ak sú osobné údaje našich zákazníkov poskytované poskytovateľom služieb, je to obvykle v rámci spracúvania osobných údajov na objednávku. Tento proces je výslovne definovaný zákonom. V tomto prípade je spoločnosť Merck naďalej zodpovedná za ochranu vašich údajov a okrem toho môže takúto zodpovednosť niesť aj ich spracovateľ. Poskytovateľ služieb musí pracovať presne v súlade s našimi pokynmi, čo zaručujeme prostredníctvom prísnych zmluvných podmienok, technických a organizačných opatrení a dodatočných kontrolných opatrení.

Spoločnosť Merck spolupracuje s poskytovateľmi služieb v pozícii sprostredkovateľov. Ide o spoločnosti patriace do skupiny Merck, poskytovateľov IT služieb (napr. na zabezpečenie technicko-administratívnych úloh a analýzu používania), telekomunikačných, poradenských a konzultačných služieb, ako aj predajných a marketingových služieb.

V tejto súvislosti sú dodržiavané všetky predpisy na ochranu údajov týkajúce sa spracúvania osobných údajov na základe pokynov.

· Spoločnostiam patriacim do skupiny Merck:

Spoločnosť Merck môže vaše osobné údaje zasielať spoločnostiam patriacim do skupiny Merck na účely realizácie obchodného vzťahu alebo na účely ochrany oprávnených záujmov.

Ak dochádza k prenosu údajov do zahraničia, vždy ide o krajiny v rámci EÚ, EHP alebo krajiny, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov. V prípade prenosu údajov spoločnostiam patriacim do skupiny Merck, ktoré sídlia v iných krajinách, spoločnosť Merck poskytuje záruky, že spoločnosť patriaca do skupiny Merck prijímajúca údaje prijala povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov.

Okrem uvedených prípadov údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, pokiaľ nám k tomu nedáte výslovný súhlas, pokiaľ poskytnutie údajov nie je nevyhnutné na účely vypracovania ponuky alebo poskytnutia vami vyžiadanej služby alebo pokiaľ to nevyžaduje zákon. Okrem prípadov uvedených vyššie nebudeme vaše údaje prenášať do žiadnych tretích krajín ani ich poskytovať žiadnym medzinárodným organizáciám.

7. Ako dlho budú moje údaje uložené?

Údaje ukladáme na dobu vyžadovanú zákonom alebo dokiaľ je to potrebné na účely poskytovania vami vyžiadanej služby alebo na obdobie dohodnuté pri poskytnutí súhlasu so spracovaním údajov.

8. Mám právo na informácie o svojich uložených údajoch a opravu údajov? Aké iné práva mám v súvislosti so svojimi uloženými údajmi?

Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o poskytnutie informácií o rozsahu, pôvode a príjemcoch uložených údajov a takisto o účele ich ukladania. Okrem toho máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich údajov v súlade s predpismi na ochranu údajov, právo namietať voči spracúvaniu údajov a právo na prenosnosť údajov. Takisto máte aj právo odvolať sa u dozorného orgánu.

9. Môžem odvolať svoj súhlas s používaním mojich údajov?

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov. Na tento účel stačí zaslať e-mail na adresu privacy@merckgroup.com alebo list na adresu uvedenú nižšie.

Spracúvanie údajov vykonávané na základe vášho súhlasu bude zákonné, dokiaľ ho neodvoláte.

10. Na koho sa môžem obrátiť, ak mám otázky týkajúce sa ochrany údajov?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu skupiny Merck KGaA:

Merck KGaA

Group Data Protection Officer

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

privacy@merckgroup.com

11. Dokedy platí toto Vyhlásenie o ochrane údajov?

Toto Vyhlásenie o ochrane údajov je aktuálne a platí od 6.4.2018. Vyhradzujeme si právo toto Vyhlásenie o ochrane údajov kedykoľvek
v budúcnosti upraviť, predovšetkým prispôsobiť ho zmenám našej webovej lokality alebo implementovaniu nových technológií.

Ako návštevník našej webovej stránky zostávate v anonymite. Dáta, ktoré ukladáme a analyzujeme, slúžia výlučne na štatistické účely, napríklad aby sme sa uistili, že neustále zlepšujeme ponúkané služby. Údaje, ktoré uchovávame na našich serveroch, zahŕňajú meno poskytovateľa internetového pripojenia, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, podstránky webu FEMIBION, ktoré ste si prezreli, vašu IP adresu, dátum a čas trvania vašej návštevy.