Chystáte sa opustiť webovú stránku spoločnosti Femibion ​​a presmerovať na externú webovú stránku dodávateľa / partnera. Chcete pokračovať?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding.  FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Ochrana osobných údajov

Uchovávanie a používanie údajov

Každý návštevník našej webovej stránky zostáva v anonymite. Údaje, ktoré zbierame a analyzujeme, sú používané len na štatistické účely, aby sme vedeli pravidelne zlepšovať naše služby. Údaje, ktoré uchovávame na našich serveroch, zahŕňajú meno Vášho poskytovateľa internetu, webovú stránku, cez ktorú ste nás navštívili, jednotlivé stránky webu FEMIBION, ktoré si prezeráte, vašu IP adresu, dátum a dĺžku prezerania si stránok.

Zbieranie, spracovávanie a používanie osobných údajov

Zbierame a spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď využívate špecifické služby na našej stránke (napr. zaslanie e-mailu, zaslanie požiadavky na poslanie propagačných materiálov) alebo keď sa dobrovoľne zúčastníte súťaží na našej stránke.

Používame osobné údaje len pre účely, pre ktoré ste nám ich poskytli. 

Odoslaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním  podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, keď je to nevyhnutné pre vybavenie požadovovanej služby alebo ste k tomu dali súhlas. 

Uchovávanie údajov

Uchovávame údaje v súlade s požiadavkami zákona alebo na obdobie, ktoré je potrebné, aby sme vám poskytli službu, o ktorú ste požiadali, alebo na vami odsúhlasené obdobie v rámci vášho súhlasu. 

Právo na zmenu, opravu a vymazanie

Máte právo na zmenu a opravu akýchkoľvek vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, a môžete kedykoľvek požiadať o ich vymazanie. Stačí poslať e-mail na: privacy@merckgroup.com

Ochrana údajov a ich bezpečnosť

Naši zamestnanci zodpovední za uchovávanie údajov sú zaviazaní mlčanlivosťou pri práci s osobnými údajmi. Naše bezpečnostné systémy zohľadnujú technické vývojové trendy a sú pravidelne aktualizované.

Adobe Analytics (Omniture)

Na tejto stránke sa používa Adobe Analytics, analytická služba pre webové stránky poskytovaná spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics využíva “cookies”, ktoré sú v textových súboroch umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať celkové modely pohybu na našej stránke. Informácie získané z cookies o používaných stránkach sú prenášané do Adobe, pričom je zabezpečené, aby IP adresa bola anonymná pred územnou lokalizáciou a bude nahradená všeobecnou IP adresou pred uložením. Adobe, v zastúpení poskytovateľa webovej stránky, bude používať tieto informácie na vyhodnotenie vášho využitia stránky a na vytváranie prehľadov o aktivitách na webovej stránke pre webových prevádzkovateľov, aby im poskytol  ďalšie služby týkajúce sa aktivít na webovej stránke a používaní internetu. Adobe nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek ďalšími uchovávanými údajmi.Môžete zamietnuť používanie cookies tým, že si vyberiete vhodné nastavenie vášho prehliadača. Avšak ak tak urobíte, môže sa stať, že nebudete vedieť využívať všetky funkcie na webovej stránke. Ak chcete zabrániť, aby Adobe zbieral a používal údaje (cookies a IP adresa), môžete si stiahnuť a inštalovať prehliadač plug-in dostupný na:

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Cookies používané na tejto webovej stránke

Name of Cookie Purpose of the Cookie? Cookie Category Lifespan of persistent cookies
Homepage_Quickpoll Captures the selection done by user on the polling component 1st Party / Persistent 1 year
s_cc JavaScript Browser Acceptance 1st Party / Session Deleted after closing the browser
s_fid Fallback for visitor identification 1st Party / Persistent 2 years
s_vi Stores an anonymous visitor id to identify returning users 1st Party / Persistent 2 years