Skip to main content
FEMIBION
SELECT A LOCATION
skSK

Nestrať motiváciu – inšpiratívne citáty o snahe otehotnieť

Keď sa snažíš o dieťa, nie je to všetko len prechádzka ružovou záhradou. Plánovanie dieťaťa je fáza, ktorá si vyžaduje veľa nádeje a húževnatosti. Zozbierali sme inšpiratívne citáty, aby sme ťa motivovali k otehotneniu – aby si vytrvala na ceste zdarov aj nezdarov.

„Rozhodnúť sa mať dieťa je zásadné. Je to rozhodnutie navždy o tom, že svoje srdce necháte kráčať mimo svojho tela.“
– Elizabeth Stone

 

„Život prináša vždy bohaté a stabilné obdobie, keď čakáte, že sa niečo stane alebo vyliahne.“
– E.B. White, Šarlotina pavučinka

 

„Mama je vždy začiatok. Ona je stelesnením toho, ako sa veci začínajú.“
– Amy Tan

 

„Nepochopíte život, kým nerastie vo vás.“
― Sandra Chami Kassis

 

„Zvykla hovoriť, že tlkot ľudského srdca je prvá hudba, ktorú človek počul, a každé dieťa sa narodilo s tým, že poznalo rytmus piesne svojej mamy.“
― Kate Morton, Hodinárova dcéra

 

„Trpezlivosť je sila.
Trpezlivosť neznamená neexistenciu konania;
je to skôr „načasovanie“,
čaká na správny čas, aby konala,
v záujme správnych zásad
a správnym spôsobom.“
― Fulton J. Sheen

 

„Strach je lepidlo, ktoré ťa drží. Viera je riedidlo, ktoré ťa oslobodzuje.“
― Shannon L. Alder

 

„Udržuj si vieru. Vízia je vždy viazaná na určitý čas. Buď trpezlivá, modli sa a čakaj na naplnenie svojich vízií.“
― Lailah Gifty Akita

 

„Nenáhli sa. Všetko vznikne v pravý čas.“
― Lailah Gifty Akita

 

„Je dôležité byť teraz intuitívná a dovoliť prirodzenému priebehu, aby ti ukázal cestu k ďalšiemu kroku.“
― Auliq Ice

 

„Buď trpezlivá, práve sa to niekde pre teba deje.“
― Lovely Goyal

 

„Tehotenstvo = pomalé, zložité a rozkošné učenie sa pozornosti, jemnosti a zabúdania na seba.“
― Julia Kristeva

 

„Užívaj si okamih čakania.“
― Lailah Gifty Akita

 

„Silná žena vie, že má dosť síl na cestu, ale žena so silou vie, že je to práve cesta, na ktorej naberie silu.“
– Neznámy

Silná žena zbadá v oku výzvu a žmurkne na ňu. 

„Silná žena zbadá v oku výzvu a žmurkne na ňu.“
– Gina Carey

 

„Život je tvrdý, miláčik, rovnako ako ty.“
– Stephanie Bennett-Henry

Cieľ bez plánu je len želanie. 

„Cieľ bez plánu je len želanie.“
– Antoine de Saint-Exupery

Zdieľať:

FEMIBION ODPORÚČA

    • Podiel: